seo garant

UKÁZKY
optimalizovaných
stránek

Zde naleznete ukázky
námi optimalizovaných
stránek.

optimalizace

Optimalizace www stránek - jednotlivé kroky optimalizace

Optimalizaci stránek se dělí na dvě části - on page faktory (vnitřní faktory stránky) a off page faktory (vnější faktory stránky). Pokud je optimalizovaná stránka ve špatném stavu, začínáme optimalizaci úpravou on page faktorů.

 

Vnitřní faktory stránky (on page faktory)

Základem každé úspěšné stránky je smysluplný text k danému tématu s optimální hustotou klíčových slov a logické uspořádání stránky. Logická struktura pomáhá s orientací na stránce nejen návštěvníkovi stránky, ale také vyhledávacím robotům. Důležité je také správné prolinkování v rámci stránky.

Na většině stránek, které nemají dobré výsledky ve vyhledávání, bývá často text nelogicky uspořádaný, nebývá dododržena správná syntaxe textu (členění do odstavců) včetně nadpisů. Správné členění (a pravopis !!!) jsou pro vyhledávače velmi důležité. Pro zákazníka je toto stejně důležité.

V rámci optimalizace stránky nabízíme celkové přepracování textu (samozřejmě ve spolupráci s provozovatelem stránky). Text na stránce musí být čtivý, výstižný, stručný (tomu rozumíme my) a musí obsahovat odborné informace o službě, produktu (tomu rozumíte Vy). U stránek, které neobsahují extrémně silně konkurenční slova nebo fráze, lze touto metodou dosáhnout velmi dobrých výsledků. Viz. ukázky dobrých optimalizací.

 

Vnější faktory stránky (off page faktory)

Vnější faktory stránky jsou faktory, které posuzují jakousi "důvěryhodnost" nebo "oblíbenost" stránky v rámci celého internetu. Myšlenka to není špatná, ale v současné době se z toho stal umělý produkt nazývaný výměna odkazů (backlink). Jednoduše řečeno: čím více máte "citací" z různých stránek, tím stoupá hodnota vaší stránky. Číselně vyjádřeno je to tzv. Page Rankem (hodnocení Google - 0/10 je nejnižšší, 10/10 je nejvyšší) a S-rankem (hodnocení Seznamu 0/100 je nejnižšší, 100/100 je nejvyšší). Ve stručnosti popíšeme jednotlivé možnosti zlepšení off page faktorů, včetně účinnosti:

 


• Výměna zpětných odkazů

Oblíbená metoda zvyšování ranků, v podstatě zadarmo. Výměnou odkazů s jinou stránkou dojde ke vzájemné výmeně odkazů. Google velmi pravděpodobně tento odkaz nevyhodnotí jako relevantní a nezahrne tento odkaz do výpočtu Page Ranku.

Účinnost:
minimální (resp. lze dosáhnot dobrého výsledku, ale je třeba vyměňovat zpětné odkazy s rozmyslem). Ukázka výměny zpětných odkazů.

 


• Nákup zpětných odkazů

Propracovanější metoda zpětného odkazu - koupení zpětného odkazu z jiné stránky. Je to vlastně jednostranný odkaz vedoucí na vaši stránku, má vyšší váhu. A není zadarmo.

Účinnost: střední

 


• PR články

PR článek je text o vašem prodktu, službě, ze kterého vedou odkazy na vaši stránku. Tyto články se umisťují na specializované stránky. Článek musí obsahovat co nejvýstižnější popis služby nebo produktu a musí být unikátní - opisování vyhledávače trestají. Tuto službu - psaní a umisťování článků standardně nabízíme. Ukázka PR článku.

Účinnost: velká

 


• Mikrosite - podpůrná stránka

U stránek s větším rozsahem, ať už množstvím informací nebo množstvím produktů je nejúčinější pdopůrná metoda tzv. mikrosite. Je to samostaná stránka o produktu nebo službě, ze které vede odkaz na vaši hlavní stránku. Tuto službu také standardně zajištujeme, většinou v rozzsahu cca pěti stránek. Ukázka podpůrné stránky (mikrosite).

Účinnost: nejvyšší

 


 

Jak stránky optimalizujeme

Prvním krokem je vždy úprava struktury a obsahu stránky. Úprava stránky spočívá v logickém řazení textů, v samotné úpravě textů na stránce včetně nadpisů. Dále pak prolinkování logických celků na stránce.
Pokud je zapotřebí zlepšit of page faktory (ranky) pokračujeme úpravou těchto faktorů. Všechny tyto služby standardně zajišťujeme. Více v sekci nabídka SEO optimalizace stránek.

Upravit (optimalizovat) lze statické stránky, stránky s redakčním systémem i rozsáhlé e-shopy. Ukázky námi optimalizovaných stránek si můžete prohlédtnout zde.


© SEO GARANT / 2011 / E-MAIL: radek@goj.cz / TEL.: 603 493 125